Regler för craps

Om tärningsspelet craps

Roulette är kasinospelens skylt. På ett kasino ska man spela roulette, det är nästan ett krav. Därnäst kommer kortlekarna. Det är blackjack, baccarat och en del pokerspel mot banken plus vanlig poker i form av Texas Hold'em och Omaha Hold'em. Tärningar som är så vanligt förekommande inom familjespel i hemmet är dock inte lika vanligt på de svenska kasinon som vi berikades med för dryga tio år sedan. På något eller ett par av dem spelas det kinesiska tärningsspelet sic bo, men det i Amerika och på europeiska kontinenten så populära craps känner vi svenskar knappt till. Spelet bedrivs med två tärningar och ett kast med dem ger ett resultat som är utgångspunkten i spelet. Det tal som tärningarna visar kan utvisa om kastaren vunnit, förlorat eller om en point har etablerats. Svårare än så är det inte och spelarna inklusive kastaren ska satsa på dennes vinst eller förlust. När en point etablerats fortsätter kastaren, som kallas shooter, att kasta intill dess att denne kastar en sjua.

Grunderna i craps

Vad som kan utläsas av grunderna är detta tämligen enkelt. Vad som blir lite mer intrikat är de olika insatserna på come, don´t come och vad detta ger för utdelning samt alla oddssatsningar på resultatet av kast som kan göras. Det bord som används på kasinon är i full skala drygt fyra meter långt, en och en halv meter brett och har en sarg på cirka sextio centimeters höjd. På en del kasinon kan en miniversion förekomma, främst av utrymmesskäl, men knappast på kasinon i Las Vegas. Sargen är den som tärningarna måste studsa mot och shootern får bara utföra kastet med en hand, inte två. Det filtklädda bordet har markeringar som visar olika satsningar. Spelet sköts av banken som även kan kallas croupier eller dealer. Craps är känt för att vara ett mer högljutt spel än andra. Det kan bero på att tempot brukar vara högt och att väldigt spännande situationer kan uppstå.

Craps ursprung

Craps sägs ha uppfunnits i Frankrike som ett resultat av att flera andra spel kombinerats. Där kallas spelet för crapaud, vilket betyder padda eller groda, och epitetet craps kan ha kommit ur det eller att vissa sämre resultat av tärningarna blir skräp, det vill säga craps på engelska. Spelet är och var även ett gatuspel där männen använde rännstenen för kasten eller att tärningarna studsade mot trottoarkanten. I den ställningen kunde de likna paddor. Även under de stora krigen lär soldaterna ha spelat craps under lugna stunder. Det kräver så lite plats i den formen så att nästan vart som helst kan duga.